Couriers-Wards

Couriers-Wards

برای راحتی شما کاربران آیتم ها را در دسته های مجزا چیده ایم .
حالا آیتم مورد نظر شما در دسته Couriers (کریر) قرار دارد یا Wards (وارد) ؟
دسته را انتخاب نموده و به راحتی آیتم موردنظر خود را پیدا کنید
[برای مشاهده آیتم های بیشتر از بخش منو، آیتم های dota2 را انتخاب کنید]