Hero

Hero

هیرو های بازی dota2 با توجه به ویژگی هایشان در 3 دسته اصلی Strength، Intelligence، Agility دسته بندی می شوند، ابتدا دسته مورد نظرتان را انتخاب نمایید و سپس برای خرید هیروهای بازی دوتا2 کلیک کنید.

هیرو Strength: این صفت معیار سرسختی و مقاومت هیرو در برابر آسیب ها است و ظرفیت نوار سلامتی و سرعت پر شدن آن را مشخص می کند. هیرو هایی که Strength صفت اصلی شان است، بیشتر نقش تانک دارند، اکثرا تیم مبارزات را خودشان شروع می کنند و در تیم فایت ها از هیرو های حریف بیشترین آسیب ممکن را دریافت می کنند. آنها همیشه جلوتر از سایر هیروها حرکت کرده و در نبردها تخریب یا دمیج بیشتری را متحمل میشوند.

هیرو Agility: این صفت نشانگر چابکی هیرو ها است و مستقیما روی Armor و Attack Speed هیرو تاثیر گذار است. هیرو هایی که Agility صفت اصلی شان به شمار می رود بیشتر از Auto Attack های شان برای آسیب وارد کردن به واحد های حریف بهره می گیرند و اغلب اتکا بسیار زیادی به آیتم ها برای افزایش قدرت شان دارند. به علت سرعت حمله بالا، پتانسیل بالایی برای وارد کردن دمیج به هیروهای حریف دارند.

هیرو Intelligence: این صفت نماینده دانایی و به نوعی اگاهی هیرو ها است و روی ظرفیت نوار مانا، سرعت پر شدن آن و قدرت طلسم ها تاثیرش را نشان می دهد. هیرو هایی که از Intelligence به عنوان صفت اصلی شان بهره می گیرند بیشتر از توانایی هایشان برای آسیب رساندن به سایر واحد ها و یا یاری رساندن به هم تیمی های شان کمک می گیرند.